KIEK

november 21, 2014

Ton sur ton …

Filed under: dieren — boomkruiper @ 1:02 am
Tags: , , , , , , , , ,

k3

november 6, 2009

A slip of the tongue …

ako7

ako8

ako9

Jammie …   🙂

april 6, 2008

Balen

Filed under: Borger,dieren,Drenthe,paarden — boomkruiper @ 17:33 pm
Tags: , , , , , , , ,

 

Onze computer ligt zeer binnenkort even plat!

Da’s balen…!   

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.